rekening vergelijken

Spaarvorm van invloed op hoogste spaarrente

Wanneer je na het betalen van al je maandelijkse vaste lasten nog de nodige euro’s overhoudt, is het vrij gebruikelijk dat je dat geld parkeert op een spaarrekening. En als het even kan gaat dat sparen gepaard met de op dat moment beschikbare hoogste spaarrente. Vandaar dat spaarrente vergelijken en deposito sparen vergelijken altijd loont. Om het meest optimale financiële profijt te kunnen behalen, is het verstandig van tevoren onder andere na te denken over de urgentie waarmee je over je spaargeld wilt kunnen beschikken. De rentetarieven zijn namelijk gunstiger wanneer je bereid bent je geld voor een langere tijd vast te zetten in een deposito ofwel spaardeposito.

Hoogste spaarrente vergelijken

Banken passen hun rentes voortdurend aan. De algemene economische stand van zaken van het land is, met betrekking tot de meest actuele rentestanden, de meest bepalende factor. Daarnaast concurreren financiële instellingen onderling met elkaar door – waar mogelijk – de hoogste spaarrente aan hun klanten aan te kunnen bieden. Dergelijk hogere rentestanden ten opzichte van de concurrentie worden in dat geval meestal bereikt door het serviceniveau te verlagen. Ga je rente vergelijken, dan ontdek je al snel dat de rente op bijvoorbeeld een rekening die geheel via het internet beheerd kan worden hoger is, omdat je veel handelingen zelf verricht en er geen dure bankmedewerker aan te pas hoeft te komen.

Munten opgestapeld op renteoverzichtVier favoriete varianten

De meest gangbare mogelijkheden op het gebied van spaarrekeningen zijn:

Regulier sparen

Maak je gebruik van een reguliere spaarrekening, dan betekent dit dat je in vrijwel alle gevallen op elk gewenst moment geld naar en van deze rekening over kunt maken. Dit gemak gaat daarentegen meestal gepaard met de laagste rentetarieven. Om toch nog een leuk rendement te kunnen behalen, is het dan ook verstandig de actuele rentestanden van de verschillende aanbieders van spaarrekeningen met elkaar te vergelijken en je geld juist daar te parkeren waar de hoogste rente wordt aangeboden.

Deposito sparen

Ben je bereid je geld voor langere tijd vast te zetten op een rekening, dan heeft dit in de regel een positief effect op de spaarrente die je over het saldo ontvangt. Het zogenoemde deposito sparen kun je bijvoorbeeld inzetten wanneer je een groter spaardoel voor ogen hebt waar je op langere termijn naar toe werkt. Dat kan een luxe nieuwe auto of keuken zijn, maar je kunt de deposito-optie ook prima inzetten als alternatief voor een begrafenisverzekering. De meest gangbare perioden waarin je geld op een depositorekening kan worden vastgezet zijn 1, 3 en 5 jaar. Hoe langer de termijn, des te hoger de rentetarieven worden. Vergelijk daarom altijd eerst de deposito rentes, alvorens je een spaardeposito opent.

Groen sparen

De overheid stimuleert investeringen in projecten die bijdragen aan een beter milieu. Diverse banken spelen daarop in door het zogenoemde groen sparen aan te bieden. Hierbij wordt het ingelegde geld bijvoorbeeld aangewend voor het financieren van windmolens. Deze spaarmethode levert je niet alleen een iets hogere rente op, maar biedt je tevens een belastingvoordeel in box 3.

Spaarrekening kind

Om kinderen al op jonge leeftijd kennis op te laten doen op het gebied van het goed kunnen beheren van hun financiën, zou je ervoor kunnen kiezen om voor hem of haar een reguliere bankrekening te openen.. Het leren sparen wordt in dat geval waarschijnlijk slechts beloond met een bescheiden jaarlijkse rentebijschrijving. Ouders of verzorgers die samen met het kind willen streven naar een groter spaardoel – zoals bijvoorbeeld het kunnen volgen van rijlessen rond de 18e verjaardag – doen er echter verstandig aan te kiezen voor zilvervloot sparen Deze geliefde spaarvorm uit de vorige eeuw wordt, na enige jaren van afwezigheid, door diverse banken weer aangeboden. Trouwe spaarders die kiezen voor zilvervloot sparen, krijgen naast de reguliere jaarlijkse spaarrentes ook nog eens een bonus die op kan lopen tot 10 procent van de inleg.

Belastingvrij sparen

Aangezien je hard hebt gewerkt voor je euro’s, wil je daarvan bij voorkeur niet teveel afdragen aan de belastingdienst. Wat dat betreft komt men je tegemoet met de mogelijkheid tot belastingvrij sparen tot een bepaalde grens die jaarlijks wordt vastgesteld. Een grens die overigens verder opgerekt kan worden door je huidige schulden bij het totaal op te tellen. Met het oog op de te ontvangen spaarrentes heeft dit laatstgenoemde voordeel veelal geen positief effect, omdat de rentestanden voor schulden meestal hoger zijn.
Spaarrente Vergelijken »