rekening vergelijken

Privacy

Privacy statement

RekeningVergelijken.nl respecteert de persoonlijke gegevens van haar bezoekers en gaat daar zorgvuldig mee om.

Links naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan RekeningVergelijken.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Zie aub: http://www.rekeningvergelijken.nl/cookies/

Surfgedrag

RekeningVergelijken.nl houdt algemene bezoekgegevens bij om de website optimaal in te richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Gegevensverstrekking aan derden

RekeningVergelijken.nl zal uw gegevens, zonder uw toestemming niet verstrekken aan derde partijen. Indien u een offerte aanvraagt dan worden de door u ingevoerde persoonlijke gegevens gedeeld met een bij ons aangesloten advieskantoor of bank, die vervolgens de offerte of het advies voor u verzorgt.

Wijzigingen in het privacystatement

RekeningVergelijken.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.